نمایش محتوای وبی

باکس چهار وجهی

باکس چهار وجهی

نمایشگرهای باکس چهار وجهی یک فناوری جذاب است که برای نمایش ۳ بعدی محصولات می تواند مورد استفاده قرار می گیرد. این فناوری با استفاده از سه منبع نوری لیزری و با استفاده زاویه سازی که توسط این پرتوها صورت می گیرد ساخته می شود و تصاویر سه بعدی را در دید ما قرار می دهد.