نمایش محتوای وبی

آینه هوشمند

(آینه تعاملی) (Interactive Mirror)

مشتریان شما زمان زیادی را صرف امتحان کردن لباسها و یا کفش خود می کنند؟! آینه های تعاملی این امکان را برای شما فراهم می آورد تا با استفاده از این فناوری بتوانید به طور مجازی لباسهای مختلف فروشگاه را بر تن خود امتحان کنید!فرض کنید صبح از خواب بیدار شده اید و برای شستشوی صورت و یا اصلاح صورت در آینه نگاه میکنیدآینه به شما لیستی از کارهای امروزتان را یادآوری میکند و بعد از چند ثانیه لیست محو میشود و فقط چهره شما را نمایش میدهدالبته یادآوری می تواند به صورتی باشد که تصویر شما کمرنگ معلوم باشد و یا در کنار یا زیر آینه باشد.در فروشگاه ها بجای پرو انواع لباس یا کلاه ، میتوانید جلوی آینه بایستید و خودتان را در لباس های مختلف و تیپ های مختلف مشاهده نمایید.این آینه برای جلب توجه مشتریان و عابرین و و تبلیغات بسیار موثر عمل میکنید.همچنین ازاین محصولات می توان در هتل ها ،سینماها ،رستوان ها و…. استفاده کرد واز تبلیغات پخش شده برروی آینه ها می توان برای تبلیغ خود هتل ،رستورانها و … استفاده کرد